אני ופאר תלמידתי הנאמנה בהקלטות באולפני "סראונד"- .ינואר 2015